Audit & Assurance

Een nauwkeurige jaarrekeningcontrole, gedegen cijfers en de juiste managementinformatie zijn onmisbaar voor het succes van uw onderneming. Wij adviseren u bij het optimaliseren van de beheersing van de financiële processen, de inrichting van uw informatiesystemen en het op maat ontwerpen van de management controls. Dit alles gericht op betrouwbare informatievoorziening intern en extern. Wij respecteren hierbij altijd de geldende gedrags- en beroepsregels en voldoen aan alle (onder andere vaktechnische) vereisten.

Wij richten ons op (groot) mkb-bedrijven en beschikken over uitgebreide expertise in vrijwel alle markten en sectoren. Door op de hoogte te blijven van brancheontwikkelingen, actuele wet- en regelgeving en actief contact te onderhouden met diverse brancheverenigingen zijn wij een krachtig sparringpartner voor uw organisatie.

Wettelijke jaarrekeningcontrole

U bent wettelijk controleplichtig wanneer u twee achtereenvolgende jaren voldoet aan twee van de volgende criteria:

 • Netto omzet > 12 miljoen Euro;
 • Balanstotaal > 6 miljoen Euro;
 • Gemiddeld aantal medewerkers > 50.

U kunt er ook voor kiezen een vrijwillige controle aan te vragen, bijvoorbeeld bij sterke groei, een substantïele investering of ter bevestiging van de kwaliteit van de interne beheersing.

Onze dienstverlening is gericht op de controle van uw jaarrekening, een belangrijke pijler voor het vertrouwen van belanghebbenden in uw onderneming. Integriteit van financiële informatie, betrouwbaarheid van uw informatiesystemen en effectiviteit van beheersing van uw bedrijfsprocessen zijn hiervoor belangrijke succesvoorwaarden.

Omdat wij de bij u aanwezige capaciteit en kennis maximaal benutten kunnen we onze kosten laag houden, zonder daarbij de kwaliteit uit het oog te verliezen!
Door onze “risk-based” benadering , branchekennis en unieke senior professionals-model kunnen wij een kwalitatief goede controle efficiënt uitvoeren tegen een scherp tarief.

Wij voegen diepte en relevantie toe aan onze controle door in de controleaanpak rekening te houden met de interne en externe factoren die relevant zijn voor uw organisatie en vertalen dit naar mogelijke risico’s voor de financiële verslaggeving. Wij bieden u drie basis concepten aan tegen een scherpe prijs. Hierbij kiest u zelf welke dienstverlening bij u past!

U kiest zelf welke dienstverlening bij u past!

Wij bieden u 3 controleconcepten met een goede balans tussen kwaliteit en tegen een competitieve prijs:

Pluscontrole

Naast de wettelijke controle maakt u gebruik van ons als brede sparringpartner en maakt u gebruik van onze benchmarkmogelijkheden en netwerk. Wij denken met u mee over de bredere vraagstukken in uw sector, ook buiten de financiële discipline.

 • Zeer hoge partner en manager -betrokkenheid;
 • Kwartaalgesprekken om te sparren over de bredere vraagstukken uit de sector en om nauwe betrokkenheid en actieve advisering te waarborgen;
 • Aansprekende visuele rapportages, nadrukkelijk aandacht voor financiële continuïteit en sturing daarop.

Classic controle

De wettelijke controle als toets voor de financiële functie en het afleggen van rekenschap. U wilt verder ontwikkelen op het gebied van administratieve organisatie en interne beheersing en heeft de ambitie om uw onderneming te optimaliseren. U profiteert direct van onze sectorkennis.  

 • Goede partner en manager -betrokkenheid;
 • Besprekingen tussen u en uw controleteam in het kader van de jaarrekeningcontrole;
 • Een gecombineerde interim managementletter en accountantsverslag. Direct na de interim controle worden belangrijke bevindingen met u gedeeld in de vorm van een aandachtspuntenlijst met aanbevelingen en met u besproken.

Basic controle

U acht alleen de basis uitgangspunten voor een controle relevant.

 • Uw controleteam verricht uitsluitend werkzaamheden die benodigd zijn voor het afgeven van de controleverklaring;
 • Korte, bondige presentatie van onze controlebevindingen tijdens de eindbespreking (o.b.v. agenda);
 • Onze partner en manager -betrokkenheid op de opdracht is toereikend om kwaliteit in de dienstverlening te borgen.

Kun wij u helpen met audit & assurance?

Neem contact op met Martijn Boelhouwers.

Carrière

Wegens continue groei zoeken wij in heel Nederland professionals die ons team willen komen versterken.

Actueel

Slim werken, het goede doen en samen lol maken, zegt Paul

gepubliceerd op 13 april 2021

Onze trots

Iedere dag werken wij keihard aan klanttevredenheid en kwalitatieve- en persoonlijke groei.

Den Bosch

Rotterdam

 • Rivium Boulevard 224
 • 2909 LK Capelle aan den IJssel

Sittard

 • Poststraat 8
 • 6135 KR Sittard

Arnhem

 • Vossenstraat 6
 • 6811 JL Arnhem

Amsterdam

 • Burgemeester Stramanweg 101
 • 1101AA Amsterdam
Maak kennis met Q-Concepts. Doe de DNA test!