Antwoorden Commissie BBV over verwerking opschorting dividend BNG en verantwoording opbrengsten eigen bijdrage WMO

vrijdag 22 januari 2021

De Commissie BBV buigt zich over vragen vanuit de gemeenten, provincies en waterschappen over onder andere de toepassing van het BBV in de jaarrekening. Deze week publiceerde zij twee antwoorden die gevolgen kunnen hebben voor onze klanten in het Binnenlands Bestuur: een antwoord over de verantwoording van opbrengsten eigen bijdragen WMO en een antwoord over de opschorting van het dividend van de BNG. Wij lichten ze beide kort toe.

Het komt niet vaak voor dat de commissie antwoorden publiceert. Sinds enkele jaren doet zij dit enkel als zij dit relevant vindt voor de gehele sector. Het is daarom van belang om hier als gemeente, provincie en waterschap mee aan de slag te gaan. 

De verantwoording van de opbrengsten eigen bijdragen WMO in de jaarrekening.

Uitgangspunt bij de verantwoording van de opbrengsten CAK is en blijft het kasstelsel. Vertragingen bij het CAK en daardoor lagere opbrengsten in 2020, zijn geen reden om het kasstelsel te laten vervallen. Het is dus niet toegestaan om een overlopende post in de balans op te nemen.

Zie ook: https://www.commissiebbv.nl/ne...

De opschorting van het dividend van BNG

De BNG bank heeft met betrekking tot het vastgestelde dividend over 2019 op zeer nadrukkelijke aanbeveling van de ECB op 4 september 2020 besloten de uitkering van het dividend over het boekjaar 2019 op te schorten tot in ieder geval na 31 december 2020. Verder heeft de bank aangegeven dat het de uitdrukkelijke intentie van BNG is om het dividend na genoemde datum uit te keren. Mocht dat te zijner tijd door onvoorziene ontwikkelingen niet mogelijk blijken of niet geoorloofd zijn, dan zal de bank met een aangepast voorstel komen. 

Uit het antwoord van de commissie blijkt dat de gemeente desalniettemin het door de BNG vastgestelde dividendbedrag over 2019 in de jaarrekening 2020 als opbrengst moet verantwoorden. Er ontstaat daarom een vordering op de balans voor het vastgestelde dividendbedrag. Mocht de bank in de toekomst besluiten dat om de werkelijke dividenduitkering af te laten wijken van de vaststelling, dan dient het verschil te worden verwerkt in het jaar van het herziene vaststellingsbesluit. 

Zie ook: https://www.commissiebbv.nl/ne...

Op de hoogte blijven?

Bij Q-Concepts houden we doorlopend het nieuws in de gaten binnen onze sectorspecialisaties. Op de hoogte blijven? Volg dan onze Linkedinpagina. 

Andere nieuwsberichten

Geen normatieve aantallen, maar focus en toewijding!

woensdag 3 februari 2021

Bijzonder om de 100ste Q-er te zijn en mij zo snel onderdeel van het team te voelen, zegt Clara

dinsdag 12 januari 2021

Consultatie rechtmatigheidsverantwoording geopend

donderdag 17 december 2020

Carrière

Wegens continue groei zoeken wij in heel Nederland professionals die ons team willen komen versterken.

Actueel

Geen normatieve aantallen, maar focus en toewijding!

gepubliceerd op 3 februari 2021

Onze trots

Iedere dag werken wij keihard aan klanttevredenheid en kwalitatieve- en persoonlijke groei.

Den Bosch

Rotterdam

  • Rivium Boulevard 224
  • 2909 LK Capelle aan den IJssel

Sittard

  • Poststraat 8
  • 6135 KR Sittard

Arnhem

  • Vossenstraat 6
  • 6811 JL Arnhem

Amsterdam

  • Burgemeester Stramanweg 101
  • 1101AA Amsterdam
Maak kennis met Q-Concepts. Doe de DNA test!