LANDELIJKE INVOERING ALGEMEEN ACCOUNTANTSPROTOCOL EN PRODUCTIEVERANTWOORDING WMO EN JEUGDWET 2015

zaterdag 21 november 2015

Enkele dagen geleden is het algemene accountantsprotocol en bijbehorend verantwoordingsformat voor 2015 goedgekeurd voor de WMO en Jeugdwet (zie bijlage). Bij deze mailing hebben wij ook een notitie toegevoegd met relevante achtergrondinformatie over de totstandkoming en het gebruik van het accountantsprotocol. Deze notitie en het accountantsprotocol bieden u de informatie om financiële verantwoording af te leggen over de productie WMO en Jeugdwet 2015.

Ons advies is om het format en het accountantsprotocol te gebruiken voor uw financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2015. Van belang is dat u hierover zo spoedig mogelijk in overleg treedt met de door u gecontracteerde gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het gebruik van dit protocol vraagt immers om expliciete (schriftelijke) overeenstemming, gezien eerder gemaakte afspraken en/of contracten. Daarbij is tevens van belang dat u afspraken maakt voor hanteerbare termijnen. Het is goed om ook ons in dit proces te betrekken, mede in verband met de voorbereiding op de accountantscontrole en de te hanteren deadlines. Onderin deze mail een voorbeeld mail zoals u die zou kunnen sturen naar gemeenten.

Overigens willen we ook mededelen dat er nog discussie bestaat over de door individuele gemeenten te ontlenen zekerheid aan de uitvoering van dit protocol door zorgaanbieders en hun accountants. In dit verband is er nog overleg gaande tussen de ministeries (BZK en VWS) met de VNG en NBA over de jaarrekening van gemeenten in het licht van de decentralisaties. Uiteraard zullen we u op de hoogte brengen van deze communicatie.

 AFSCHAFFING VAR: WAT BETEKENT DIT VOOR TOEZICHTHOUDERS IN DE ZORG?

Over de beloningen die toezichthouders in de zorg ontvangen, is een zorginstelling verplicht loonheffingen in te houden en af te dragen. Voor toezichthouders met een juiste VAR geldt op dit moment een uitzondering. Met het verdwijnen van de VAR, verdwijnt deze uitzondering ook. 

Gevolgen vervallen VAR

Zoals wellicht bekend, zal per 1 april 2016 de VAR-systematiek komen te vervallen. Het wetsvoorstel is al aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog wel door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Het vervallen van de VAR heeft grote gevolgen voor de toezichthouders en commissarissen die nu nog werkzaam zijn op basis van een VAR-WUO (winst uit onderneming) of VAR-DGA (voor rekening en risico van de eigen vennootschap).

Tot en met 2015 kan inhoudingsplicht voor de loonheffing achterwege blijven indien een toezichthouder over een juiste VAR beschikt. Door het vervallen van de VAR, moet u deze toezichthouder met ingang van 1 april 2016 opnemen in uw loonadministratie.

Wat moet u doen?

 • Nagaan of er toezichthouders/opdrachtnemers werkzaam zijn op basis van een VAR-verklaring.
 • De gevolgen hiervan in kaart brengen.
 • Overleg opstarten met de betreffende toezichthouders/opdrachtnemers over de beoordeling van de arbeidsrelatie per 2016.
 • Contact opnemen met uw fiscaal adviseur bij complexe situaties

Nadere informatie neem contact op met Q-Concepts Healthcare team;

Willem van Zutphen RA of Pieter van Esch RA

Andere nieuwsberichten

Geen normatieve aantallen, maar focus en toewijding!

woensdag 3 februari 2021

Antwoorden Commissie BBV over verwerking opschorting dividend BNG en verantwoording opbrengsten eigen bijdrage WMO

vrijdag 22 januari 2021

Bijzonder om de 100ste Q-er te zijn en mij zo snel onderdeel van het team te voelen, zegt Clara

dinsdag 12 januari 2021

Carrière

Wegens continue groei zoeken wij in heel Nederland professionals die ons team willen komen versterken.

Actueel

Geen normatieve aantallen, maar focus en toewijding!

gepubliceerd op 3 februari 2021

Onze trots

Iedere dag werken wij keihard aan klanttevredenheid en kwalitatieve- en persoonlijke groei.

Den Bosch

Rotterdam

 • Rivium Boulevard 224
 • 2909 LK Capelle aan den IJssel

Sittard

 • Poststraat 8
 • 6135 KR Sittard

Arnhem

 • Vossenstraat 6
 • 6811 JL Arnhem

Amsterdam

 • Burgemeester Stramanweg 101
 • 1101AA Amsterdam
Maak kennis met Q-Concepts. Doe de DNA test!