LANDELIJKE INVOERING ALGEMEEN ACCOUNTANTSPROTOCOL EN PRODUCTIEVERANTWOORDING WMO EN JEUGDWET 2015

zaterdag 21 november 2015

Enkele dagen geleden is het algemene accountantsprotocol en bijbehorend verantwoordingsformat voor 2015 goedgekeurd voor de WMO en Jeugdwet (zie bijlage). Bij deze mailing hebben wij ook een notitie toegevoegd met relevante achtergrondinformatie over de totstandkoming en het gebruik van het accountantsprotocol. Deze notitie en het accountantsprotocol bieden u de informatie om financiële verantwoording af te leggen over de productie WMO en Jeugdwet 2015.

Ons advies is om het format en het accountantsprotocol te gebruiken voor uw financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2015. Van belang is dat u hierover zo spoedig mogelijk in overleg treedt met de door u gecontracteerde gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het gebruik van dit protocol vraagt immers om expliciete (schriftelijke) overeenstemming, gezien eerder gemaakte afspraken en/of contracten. Daarbij is tevens van belang dat u afspraken maakt voor hanteerbare termijnen. Het is goed om ook ons in dit proces te betrekken, mede in verband met de voorbereiding op de accountantscontrole en de te hanteren deadlines. Onderin deze mail een voorbeeld mail zoals u die zou kunnen sturen naar gemeenten.

Overigens willen we ook mededelen dat er nog discussie bestaat over de door individuele gemeenten te ontlenen zekerheid aan de uitvoering van dit protocol door zorgaanbieders en hun accountants. In dit verband is er nog overleg gaande tussen de ministeries (BZK en VWS) met de VNG en NBA over de jaarrekening van gemeenten in het licht van de decentralisaties. Uiteraard zullen we u op de hoogte brengen van deze communicatie.

 AFSCHAFFING VAR: WAT BETEKENT DIT VOOR TOEZICHTHOUDERS IN DE ZORG?

Over de beloningen die toezichthouders in de zorg ontvangen, is een zorginstelling verplicht loonheffingen in te houden en af te dragen. Voor toezichthouders met een juiste VAR geldt op dit moment een uitzondering. Met het verdwijnen van de VAR, verdwijnt deze uitzondering ook. 

Gevolgen vervallen VAR

Zoals wellicht bekend, zal per 1 april 2016 de VAR-systematiek komen te vervallen. Het wetsvoorstel is al aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog wel door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Het vervallen van de VAR heeft grote gevolgen voor de toezichthouders en commissarissen die nu nog werkzaam zijn op basis van een VAR-WUO (winst uit onderneming) of VAR-DGA (voor rekening en risico van de eigen vennootschap).

Tot en met 2015 kan inhoudingsplicht voor de loonheffing achterwege blijven indien een toezichthouder over een juiste VAR beschikt. Door het vervallen van de VAR, moet u deze toezichthouder met ingang van 1 april 2016 opnemen in uw loonadministratie.

Wat moet u doen?

 • Nagaan of er toezichthouders/opdrachtnemers werkzaam zijn op basis van een VAR-verklaring.
 • De gevolgen hiervan in kaart brengen.
 • Overleg opstarten met de betreffende toezichthouders/opdrachtnemers over de beoordeling van de arbeidsrelatie per 2016.
 • Contact opnemen met uw fiscaal adviseur bij complexe situaties

Nadere informatie neem contact op met Q-Concepts Healthcare team;

Willem van Zutphen RA of Pieter van Esch RA

Andere nieuwsberichten

Onderzoek: Q in gesprek over ESG factoren bij beleggingen

dinsdag 24 november 2020

Wij blijven investeren in onze mensen, zegt Thijs (ook in deze tijd)

woensdag 4 november 2020

Voor het achtste jaar op rij is Q-Concepts FD Gazelle

donderdag 29 oktober 2020

Carrière

Wegens continue groei zoeken wij in heel Nederland professionals die ons team willen komen versterken.

Actueel

Onderzoek: Q in gesprek over ESG factoren bij beleggingen

gepubliceerd op 24 november 2020

Onze trots

Iedere dag werken wij keihard aan klanttevredenheid en kwalitatieve- en persoonlijke groei.

Den Bosch

Rotterdam

 • Rivium Boulevard 224
 • 2909 LK Capelle aan den IJssel

Maastricht

 • Australiëlaan 9
 • 6199 AA Maastricht-Airport

Arnhem

 • Vossenstraat 6
 • 6811 JL Arnhem

Amsterdam

 • Burgemeester Stramanweg 101
 • 1101AA Amsterdam
Maak kennis met Q-Concepts. Doe de DNA test!