Opbouw pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk vanaf 1 april 2017

maandag 13 maart 2017

pensioen in eigen beheer

Bekijk de keuzemogelijkheden en lees onze 3 tips

 

 


Vanaf 1 juli 2017 mag door een directeur-grootaandeelhouder niet meer pensioen in eigen beheer worden opgebouwd. Waarna dga’s hun huidige regeling premievrij dienen te maken en, voor zover van toepassing, om overdracht van een verzekerd deel naar de BV aan te vragen. 

Huidig systeem

Bij pensioenopbouw in eigen beheer vormt de dga een voorziening op zijn balans van waaruit de BV later zijn pensioen uitkeert. De voorziening is bijna altijd gebaseerd op een 'eindloonregeling', waarbij de dga zichzelf een pensioen toezegt dat een vast percentage van zijn laatstverdiende salaris is. Daarvoor mag hij reserveren op 4% rekenrente zonder rekening te houden met uitvoeringskosten en het waardevast houden van het pensioen. Deze fiscale regels wijken inmiddels ver af van de werkelijke waarde (‘commerciële waarde' of 'marktwaarde’) van het pensioen, waarin met een veel lagere rekenrente wordt gerekend en wél rekening moet worden gehouden met kosten en waardevastheid. Inmiddels levert dit allerlei uitvoeringsproblemen op. Onder meer bij scheiding en dividenduitkering. 

Aanname nieuwe wet

Dit betekent dat voor die datum vastgelegd moet worden dat opbouw van nieuwe pensioenrechten uiterlijk per 1 juli 2017 stopt. Voor het pensioen dat al op die datum is opgebouwd, bestaan dan 3 keuzes, te weten:

1.       Behoud huidig eigen beheer (‘premievrij’)

Het pensioen wordt premievrij gemaakt. Jaarlijks wordt de pensioenvoorziening nog verhoogd met 4% rente, de afgenomen kans dat iemand voor pensioendatum overlijdt en eventueel indexatie (als dat in de pensioenbrief stond). Ook de ‘dividendtoets’ blijft van toepassing: de dga mag pas dividend uitkeren als de BV voldoende middelen heeft om het toegezegde pensioen na te komen. En bij scheiding blijft de partner recht houden op zijn/haar pensioendeel conform de wettelijke regeling, tenzij partijen onderling andere afspraken maken.

2.       Afkoop

Het pensioen wordt voor de fiscale waarde van de pensioenvoorziening afgekocht. Op dat moment moet belasting worden betaald over de hoogte van de voorziening op het moment van afkoop. Vindt afkoop in 2017, 2018 of 2019 plaats, dan blijft een deel belastingvrij. Dat deel is in 2017 34,5%, in 2018 25% en in 2019 19,5% van de fiscale voorziening in de balans per 31-12-2015. Voor dga's die nog niet met pensioen zijn, geldt dat het belastingvoordeel wordt gegeven over de stand van de fiscale voorziening per 31-12-2015. Voor dga's die al wél met pensioen zijn, geldt dat het belastingvoordeel wordt gegeven over de fiscale eigenbeheervoorziening per afkoopdatum.

3.       Omzetting naar oudedagsverplichting

Het pensioen wordt voor 31 december 2019 omgezet in een oudedagsverplichting. De fiscale waarde van de pensioenverplichting wordt op het moment van omzetting een soort spaarsaldo dat vanaf AOW-leeftijd in 20 jaar belast wordt uitgekeerd. Dit spaarsaldo wordt jaarlijks nog verhoogd met een wettelijk voorgeschreven rente. De uitkering mag maximaal 5 jaar voor AOW-leeftijd in gaan. De uitkering eindigt altijd 20 jaar na de AOW-leeftijd.


Als het pensioen wordt afgekocht of wordt omgezet in een oudedagsverplichting, is de schriftelijke toestemming van de partner en vaak ex-partner nodig. Ook de belastingdienst zal dan geïnformeerd moeten worden.

Onze 3 tips:

 1. Laat uitrekenen wat het voordeligste is. Vaak is omzetting in een oudedagsverplichting uiteindelijk voordeliger dan afkopen.
 2. Als u kiest voor afkoop: koop dan zo mogelijk af in 2017.
 3. Zorg dat voor 1 juli 2017 wordt vastgelegd dat geen pensioen meer wordt opgebouwd.

Andere nieuwsberichten

Geen normatieve aantallen, maar focus en toewijding!

woensdag 3 februari 2021

Antwoorden Commissie BBV over verwerking opschorting dividend BNG en verantwoording opbrengsten eigen bijdrage WMO

vrijdag 22 januari 2021

Bijzonder om de 100ste Q-er te zijn en mij zo snel onderdeel van het team te voelen, zegt Clara

dinsdag 12 januari 2021

Carrière

Wegens continue groei zoeken wij in heel Nederland professionals die ons team willen komen versterken.

Actueel

Geen normatieve aantallen, maar focus en toewijding!

gepubliceerd op 3 februari 2021

Onze trots

Iedere dag werken wij keihard aan klanttevredenheid en kwalitatieve- en persoonlijke groei.

Den Bosch

Rotterdam

 • Rivium Boulevard 224
 • 2909 LK Capelle aan den IJssel

Sittard

 • Poststraat 8
 • 6135 KR Sittard

Arnhem

 • Vossenstraat 6
 • 6811 JL Arnhem

Amsterdam

 • Burgemeester Stramanweg 101
 • 1101AA Amsterdam
Maak kennis met Q-Concepts. Doe de DNA test!