Verandering wetgeving voor B.V.’s

zondag 1 januari 2012

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht per 1 oktober 2012 wijzigt vanaf deze dag de wetgeving voor B.V.’s. Daarnaast zijn er enkele kleinere wijzigingen in het jaarrekeningenrecht. De nieuwe wetgeving heeft ook consequenties voor bestaande B.V.’s en voor de bestaande richtlijnen voor de jaarverslaggeving. In RJ-Uiting 2012-4 is de volledige tekst van de gewijzigde Richtlijnen opgenomen, inclusief een toelichting.

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen

Ten opzichte van de huidige Richtlijnen zijn de volgende wijzigingen voor B.V.’s de belangrijkste: Minder kapitaal- en crediteurenbeschermingsregels.

De minimum kapitaaleis en het verplichte maatschappelijk kapitaal verdwijnen. De accountantsverklaring bij storting in natura en de bankverklaring bij storting in cash vervallen; Het aandelenkapitaal mag in een andere valuta dan de euro luiden; De kapitaal- en crediteurenbeschermingsregels, zoals de zogenoemde Nachgründungs-regeling en het verbod voor de B.V. op financiële steunverlening bij de aankoop van aandelen in de B.V., vervallen. Stem- en winstrechten voor aandeelhouders. 

Aandelen zonder stem- of winstrecht mogen worden uitgegeven (er is dus meer maatwerk mogelijk). Nieuwe taken bestuur en aansprakelijkheid bij uitkeringen door de B.V. Het bestuur van de B.V. moet goedkeuring verlenen voor uitkeringen aan aandeelhouders, inkoop van eigen aandelen en kapitaalvermindering; Het bestuur moet daartoe een uitkeringentest uitvoeren, de zogenoemde liquiditeitstoets; Als de B.V. na de uitkering niet kan voldoen aan haar opeisbare verplichtingen, kan het bestuur aansprakelijk worden gesteld. Het bestuur is aansprakelijk indien het op het moment van uitkering weet of behoort te voorzien dat de B.V. na de uitkering niet langer aan haar opeisbare verplichtingen kan voldoen; 

De aansprakelijkheid is beperkt tot het tekort dat in de B.V. ontstaat door de uitkering. Deze schade moet worden gecompenseerd (verhoogd met wettelijke rente vanaf de dag van uitkering). Ook de aandeelhouder is aansprakelijk als deze weet of behoort te voorzien dat de B.V. na de uitkering niet langer kan voldoen aan haar opeisbare verplichtingen.De wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 oktober 2012 (en gelden derhalve ook voor boekjaren waarin de dag van 1 oktober 2012 valt). Voor alle B.V.’s, dus ook voor reeds bestaande, geldt vanaf 1 oktober 2012 het reeds gewijzigde wettelijke systeem van kapitaalbescherming (uitkeringentoets, nieuwe taken bestuur en aansprakelijkheid bestuur en aandeelhouder in geval van uitkeringen van vermogen door de B.V.).

Wilt u meer weten over deze publicatie?Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 073-613 25 10 of e-mail   info@q-concepts.nl .

 


Andere nieuwsberichten

Slim werken, het goede doen en samen lol maken, zegt Paul

dinsdag 13 april 2021

Meerdere uitdagende banen en toch tijd voor het gezin, zegt Karin

woensdag 24 maart 2021

De impact van brexit op de jaarrekening

donderdag 18 maart 2021

Carrière

Wegens continue groei zoeken wij in heel Nederland professionals die ons team willen komen versterken.

Actueel

Slim werken, het goede doen en samen lol maken, zegt Paul

gepubliceerd op 13 april 2021

Onze trots

Iedere dag werken wij keihard aan klanttevredenheid en kwalitatieve- en persoonlijke groei.

Den Bosch

Rotterdam

  • Rivium Boulevard 224
  • 2909 LK Capelle aan den IJssel

Sittard

  • Poststraat 8
  • 6135 KR Sittard

Arnhem

  • Vossenstraat 6
  • 6811 JL Arnhem

Amsterdam

  • Burgemeester Stramanweg 101
  • 1101AA Amsterdam
Maak kennis met Q-Concepts. Doe de DNA test!