'Woco's zijn mijn passie!', een interview met Boudewijn Daris

maandag 18 juni 2018

In deze serie interviews over het vak van accountant ga ik dit keer in gesprek met Boudewijn Daris, partner bij Q-Concepts, over het controleren van jaarrekeningen bij woningbouwcorporaties. Gedurende het interview bewijst Boudewijn Daris over een buitengewone mate van branche-specifieke kennis te beschikken en daarnaast veel passie voor het onderwerp te hebben. Mooi om te zien dat Boudewijn zowel oog heeft voor enerzijds het vak, maar anderzijds zich terdege bewust is van de sociaal-maatschappelijke context waarin een woningbouwvereniging opereert.

De maatschappelijke doelstelling van een woningcorporatie is het huisvesten van de lagere inkomensgroepen in sociale huurwoningen. De belangrijkste uitdagingen van woningcorporaties bestaan uit het betaalbaar houden van haar woningen voor de doelgroep in combinatie met onder meer verduurzaming van haar bezit. De werkzaamheden van de corporatie worden uitgevoerd zonder winstoogmerk.

Boudewijn, klopt het dat woningbouwcorporaties grote moeite hebben om een accountant te vinden? “Ja, zeker voor kleinere woningbouwcorporaties wordt het steeds moeilijker om een accountant te vinden. De tendens is dat  de zgn. ‘Big 4’-kantoren opschuiven naar de grotere woningbouwcorporaties door invoering van de OOB-status voor de sector. Voor corporaties met minder dan 2500 woningen lijkt er te beperkt controle capaciteit te zijn, zeker nu vanaf volgend jaar de jaarrekening ook nog eens voor 1 mei gecontroleerd moeten worden. Daarnaast zijn er simpelweg maar weinig accountantskantoren die beschikken over de benodigde sectorspecifieke kennis en kunde”.

Hoe is dit dan bij Q-Concepts geregeld? “Wij richten ons bewust op dit segment. Wij kiezen er bewust voor om ons te richten op corporaties tot 2.500 eenheden, waar we in onze ogen de meeste toegevoegde waarde kunnen bieden. Deze toegevoegde waarde kunnen we voornamelijk bieden door jarenlange ervaring in het controleren van woningbouwcorporaties, maar veelal ook doordat onze professionals interim functies vervuld hebben bij corporaties op het gebied van finance en control. Daardoor begrijpen ze ook de impact van vragen, welke zij vanuit hun rol als accountant kunnen hebben en worden finance afdelingen niet onnodig belast".     

Ook dit jaar hebben wij ons team weer uitgebreid. Dit doen we vanuit onze groeiambitie in de sector en anticiperend op de nieuwe regelgeving en deadlines. Daarnaast gaan wij actief met corporaties aan de slag om de “controledruk” meer te spreiden door het jaar heen. Zo worden EU-toewijzingscontrole, vastgoedwaardering, woningverkooptests en diverse steekproeven al zoveel mogelijk vóór het eind van het boekjaar verricht.“

Het controleren van de jaarrekening, is dat niet een beetje saai? Boudewijn moet hard lachen. Als grondlegger van een kantoor dat het anders wil doen vertelt hij vol vuur: “Woco-accountant zijn is beslist geen stoffig, saai beroep. Je denkt heel concreet mee over hoe de corporatie huurwoningen betaalbaar kan houden. . De regel- en verantwoordingsdruk is gigantisch bij de corporaties en alleen nog maar toegenomen met de implementatie van de nieuwe Woningwet. Wij helpen corporaties hier zo efficiënt mogelijk mee om te gaan. Wij kunnen op grond van onze jarenlange ervaring in de sector corporaties helpen “in control” te komen en te blijven. Je hebt vanuit die rol en verantwoordelijkheid een belangrijke maatschappelijke functie. Het is dus niet enkel kijken naar cijfertjes maar ook het leveren van toegevoegde waarde".

Over Boudewijn: Boudewijn Daris is Specialist Woningbouwcorporaties bij Q-Concepts. Boudewijn houdt zich bezig met de controle van jaarrekeningen en adviseert bedrijven op bedrijfseconomisch gebied. Daarbij moet worden gedacht aan vraagstukken ten aanzien van vastgoedwaardering, haalbaarheidsonderzoeken voor investeringen, interne beheersing, automatisering en risicomanagement alsmede herstructureringen en financieringen. Hij richt zich op de vastgoedsector, zowel woningcorporaties als bouw- en bouwgerelateerde ondernemingen. Tevens is Boudewijn binnen Q-Concepts verantwoordelijk voor compliance en werkt vanuit onze kantoren in Maastricht, ’s-Hertogenbosch en Rotterdam. Grondige aanpak, professionaliteit en streven naar kwaliteit karakteriseren zijn manier van werken.

Andere nieuwsberichten

Slim werken, het goede doen en samen lol maken, zegt Paul

dinsdag 13 april 2021

Meerdere uitdagende banen en toch tijd voor het gezin, zegt Karin

woensdag 24 maart 2021

De impact van brexit op de jaarrekening

donderdag 18 maart 2021

Carrière

Wegens continue groei zoeken wij in heel Nederland professionals die ons team willen komen versterken.

Actueel

Slim werken, het goede doen en samen lol maken, zegt Paul

gepubliceerd op 13 april 2021

Onze trots

Iedere dag werken wij keihard aan klanttevredenheid en kwalitatieve- en persoonlijke groei.

Den Bosch

Rotterdam

  • Rivium Boulevard 224
  • 2909 LK Capelle aan den IJssel

Sittard

  • Poststraat 8
  • 6135 KR Sittard

Arnhem

  • Vossenstraat 6
  • 6811 JL Arnhem

Amsterdam

  • Burgemeester Stramanweg 101
  • 1101AA Amsterdam
Maak kennis met Q-Concepts. Doe de DNA test!