Woningcorporaties

Diepgaande kennis van de Woningcorporatiesector

Onze passie voor de sector is ontstaan bij de uitvoering van accountantscontroles bij woningcorporaties. Door de ervaring die we daar opgedaan hebben en de vele verschillende werkwijzen die we bij de controles hebben gezien, hebben we goed inzicht gekregen in wat wel en wat juist niet leidt tot het “in control” zijn van een corporatie. De sector is, met de nieuwe woningwet en de nieuwe RJ 645 volop in beweging. Anticiperen is het toverwoord. Ondanks de grilligheid van ontwikkelingen in de regelgeving is de tendens op hoofdlijnen duidelijk.

Is uw organisatie hier klaar voor? In deze veranderende omgeving kan Q-Concepts u bij staan als uw accountant en als uw adviseur.

Q-Concepts – waar staan wij voor

Q staat voor “Quality”. We werken uitsluitend met senior professionals en niet met assistenten. U heeft dus te maken met ervaren krachten die veelal niet alleen ruime ervaring hebben als controlerend accountant bij woningcorporaties, maar ook ervaring hebben op interimfuncties in de branche. Bijvoorbeeld als interim controller of in de ondersteuning bij de verwerking van gevolgen van de nieuwe woningwet, waaronder concreet de overgang van waardering naar actuele waarde en advisering bij de inrichting van de controllersfunctie. Als gevolg hiervan ontstaat inhoudelijke branchekennis die verder gaat dan het sec controleren van cijfers. Wij zijn er als brede sparring partner voor u en kunnen u uit hoofde van onze kennis “aan de andere kant van de tafel" inhoudelijke kennis, pragmatische en werkbare oplossingen aanreiken. Dat komt de kwaliteit uiteindelijk ten goede.

Samenwerken voor kwaliteit

Wij houden onze taken gescheiden. Dit houdt in dat we conform de regelgeving geen advisering of interim dienstverlening verrichten bij corporaties waar we de accountantscontrole doen. Deze duidelijke keuze voor type dienstverlening bij u op voorhand zien we als kracht. Wij werken nauw samen met andere kantoren ten aanzien van dienstverlening in de “financiële kolom”, waarbij kennis met uw goedvinden wordt gedeeld. Op deze wijze wordt een voor u efficiënte samenwerking met uw dienstverleners bereikt. Een voorbeeld hiervan is dat een ander (accountants)kantoor u ondersteunt met het jaarrekeningtraject en het opstellen van de jaarrekeningen en-of DVI en wij de controle uitvoeren, waarbij we zoveel als mogelijk en toegestaan vanuit onze beroepsregels dubbel werk voorkomen. Een goede afstemming en een intensieve samenwerking zijn voor ons kernwaarden. Wij zijn als “audit only” kantoor, zonder fiscalisten en juristen, eraan gewend om samenwerkingen met uw andere dienstverleners te stroomlijnen. Dit doen we niet alleen in de corporatiebranche, maar ook in de zorgsector en andere sectoren waarin we veel actief zijn.

Onze rol als adviseur

Naast de controle van (niet-OOB) corporaties houden wij ons bezig met ondersteuning van woningcorporaties op verschillende financiële functies en advisering op verschillende vlakken binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld door het vervullen van een rol als controller, beleidsmedewerker, hoofd administratie of projectcontroller. Voor voorbeelden van door ons uitgevoerde projecten bij corporaties zie Q-Concepts Advies

Voorbeelden van door ons uitgevoerde projecten bij corporaties zijn:

 • Invulling van de controllerfunctie vanuit de woningwet
 • Ondersteuning in jaarverslaggevingsproces
 • Ondersteuning bij het opstellen van de vastgoedwaardering op zowel bedrijfswaarde als marktwaarde
 • Opstellen van financiële meerjarenprognoses
 • Optimaliseren en begeleiden begrotingstraject
 • Ondersteuning bij opstellen DVI/DPI
 • Ondersteuning bij het opstellen van de gegevens voor Corpodata
 • Ondersteuning bij de invoering van de woningwet
 • Riskmanagementtrajecten/ Internal control optimalisatie
 • Opstellen en implementeren internal audit plan
 • Uitvoering van interne audits
 • Uitwerking (investerings)beleid, rendementsdenken/investeringskaders
 • Analyse en optimalisatie sturings- en verantwoordingsinformatie
 • Doorlichten en optimaliseren vastgoedwaarderingssysteem
 • Sector-specifieke softwarekennis: WALS/FMP, ORTEC-GO

Samenwerking met anderen

Steeds vaker herkennen wij de behoefte bij woningcorporaties om samen te werken. Mede met die reden hebben wij het initiatief genomen om een kennisplatform voor woningcorporaties op te richten onder de naam 'Wocoinfo'. Dit is een laagdrempelig platform voor alle woningcorporaties met name in Zuid-Oost Nederland. De initiatiefnemers van Wocoinfo beschikken over relevante kennis en ervaring voor woningcorporaties op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, fiscaliteit, accountantscontroles, notariaat en IT-audit. Door middel van dit platform willen we kennis en ervaringen van zowel de initiatiefnemers van Wocoinfo als van de woningcorporaties op eenvoudige wijze toegankelijk maken.

Referenties

Tevreden klanten en relaties vormen de basis van onze organisatie. Hier treft u een greep uit onze klantenportefeuille.

Meer weten over onze woningcorporatie dienstverlening?

Neem contact op met Martijn Lomme.

Carrière

Wegens continue groei zoeken wij in heel Nederland professionals die ons team willen komen versterken.

Actueel

Slim werken, het goede doen en samen lol maken, zegt Paul

gepubliceerd op 13 april 2021

Onze trots

Iedere dag werken wij keihard aan klanttevredenheid en kwalitatieve- en persoonlijke groei.

Den Bosch

Rotterdam

 • Rivium Boulevard 224
 • 2909 LK Capelle aan den IJssel

Sittard

 • Poststraat 8
 • 6135 KR Sittard

Arnhem

 • Vossenstraat 6
 • 6811 JL Arnhem

Amsterdam

 • Burgemeester Stramanweg 101
 • 1101AA Amsterdam
Maak kennis met Q-Concepts. Doe de DNA test!