Het zijn bijzondere tijden die de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Voor u, voor ons, voor iedereen. Natuurlijk heeft de gezondheid van u en uw naasten prioriteit. We wensen u daar dan ook veel sterkte en wijsheid bij. Dat deze periode ook de nodige economische impact gaat hebben, is duidelijk. Het effect zal per branche verschillen en niemand kan exact inschatten wat er op korte en langere termijn gaat gebeuren. Hoe dan ook kunnen we het ons voorstellen dat u zorgen en vragen heeft. Zoals altijd staan wij voor u klaar om mee te denken en onze expertise in te zetten als dit nodig mocht zijn. Weet dat wij er voor u zijn, zeker in deze onzekere tijden.

Er zijn heel wat maatregelen genomen door het kabinet en we kunnen ons voorstellen dat er veel op u afkomt.  Wij helpen graag als u hulp nodig heeft bij de financiële uitdagingen in deze moeilijke tijd en bij het gebruik maken van de diverse noodmaatregelen. Onderaan dit artikel staat met wie u contact op kunt nemen. 

Een greep uit de maatregelen die voor u relevant kunnen zijn treft u hieronder. Belangrijke websites om te blijven raadplegen daarbij zijn:

Tegemoetkoming in loonkosten 
Het noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW) is ingesteld met als belangrijkste doelstelling: werkbehoud. Ondernemingen kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen, waardoor het personeel doorbetaald kan worden. De regeling is van toepassing op zowel vast als flexibel personeel. Om voor NOW in aanmerking te komen dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er zal geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen worden aangevraagd voor de werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
 • Er wordt een omzetdaling van tenminste 20% verwacht.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regeling of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een voorschot? Wij ondersteunen u hier graag bij.

Uitstel belastingbetaling
Als gevolg van mogelijke liquiditeitsproblemen door de coronacrisis kan uitstel van betaling worden gevraagd bij de fiscus. De aangiftes dienen ingediend te worden conform de daarvoor geldende tijdschema’s, maar de betaling mag later geschieden.

 • Voor uitstel van betaling van de loonbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en inkomstenbelasting van 3 maanden volstaat een verzoek aan de fiscus. Wilt u weten hoe dit verzoek opgesteld moet worden? Wij helpen u hier graag bij.
 • Wilt u voor een langere periode dan 3 maanden uitstel aanvragen? Wij kunnen voor u nagaan of u hiervoor in aanmerking komt en helpen bij de benodigde gegevens voor het verzoek.

Financiering
Wanneer u liquiditeitsproblemen voorziet als gevolg van de coronacrisis, zijn er een aantal mogelijkheden om u te helpen:

 • De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) wordt verruimd voor ondernemingen die problemen ondervinden om bankleningen en -garanties te verkrijgen.
 • De Rabobank, ABN, ING, Triodos, Volksbank en BNG Bank hebben besloten om ondernemingen de mogelijkheid te geven tot uitstel van aflossingen.
 • Voor kleine ondernemers wordt een rentekorting en uitstel van aflossingen verleend op microkredieten bij Qredits.

Wilt u advies over wat u nu het beste kunt doen om uw liquiditeit te managen en welke acties wanneer ondernomen moeten worden? Wij gaan graag het gesprek met u aan om te adviseren over de mogelijkheden en de te nemen stappen.

Overige maatregelen
Naast bovenstaande maatregelen heeft het kabinet de volgende maatregelen getroffen:

 • Aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor zelfstandigen.
 • Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven.
 • Mogelijke stopzetting lokale aanslagen (met name de toeristenbelasting).
 • Compensatieregeling voor sectoren die hard getroffen worden, waaronder de horeca en reisbranche.

Daarnaast kunnen annuleringen van diensten die reeds gefactureerd zijn in sommige gevallen leiden tot een recht op teruggaaf van reeds afgedragen BTW.

Wij denken graag met u mee om na te gaan wat er voor u mogelijk is en waarmee u geholpen bent in deze moeilijke tijd. Neem contact op met Robert Verhoeks via robert.verhoeks@q-concepts.nl of bel hem op 06-46 02 66 46 om te kunnen sparren over de mogelijkheden en aanpak.

Carrière

Wegens continue groei zoeken wij in heel Nederland professionals die ons team willen komen versterken.

Actueel

Antwoorden Commissie BBV over verwerking opschorting dividend BNG en verantwoording opbrengsten eigen bijdrage WMO

gepubliceerd op 22 januari 2021

Onze trots

Iedere dag werken wij keihard aan klanttevredenheid en kwalitatieve- en persoonlijke groei.

Den Bosch

Rotterdam

 • Rivium Boulevard 224
 • 2909 LK Capelle aan den IJssel

Maastricht

 • Australiëlaan 9
 • 6199 AA Maastricht-Airport

Arnhem

 • Vossenstraat 6
 • 6811 JL Arnhem

Amsterdam

 • Burgemeester Stramanweg 101
 • 1101AA Amsterdam
Maak kennis met Q-Concepts. Doe de DNA test!